Εναρκτήρια εκδήλωση έργου AGRO-START στην Πάτρα

H ERFC (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Περιφερειακή Συνεργασία) - www.erfc.gr, με την ευκαιρία της έναρξης του Ευρωπαϊκού έργου «AGRO-SRART: Διακρατικό δίκτυο για την υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον τομέα της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών», διοργανώνει εκδήλωση το Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013 στην Πάτρα, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας (Μιχαλακοπούλου 58-Πάτρα), ώρα 10:00 π.μ.


Στόχος της εκδήλωσης είναι η προώθηση του έργου AGRO-START στους ενδιαφερόμενους φορείς, η παρουσίαση των εταίρων, καθώς και των τάσεων και προβλημάτων των επιχειρήσεων στον τομέα των οπωροκηπευτικών και της κτηνοτροφίας δια της ενεργοποίησης των Κέντρων Γνώσης «Centers of competences» για την ενίσχυση του Αγροτο-διατροφικού και Κτηνοτροφικού τομέα σε ό,τι αφορά την καινοτομία και την εσωστρέφεια.  Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ AGRO-START:
Το έργο AGRO-START θα  υλοποιηθεί σε 7 χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Αλβανία) από 12 οργανισμούς.
Από Ελληνικής πλευράς συμμετέχει ως εταίρος το  Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας – ΙΕΤΕΘ (πρώην ΚΕΤΕΑΘ), Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής και Περιβάλλοντος και η M.K.O. ERFC (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Περιφερειακή Συνεργασία ) www.erfc.gr.
Επικεφαλής Εταίρος του έργου είναι η Εθνική Ομοσπονδία Εργασίας στον τομέα Γεωργίας, Τροφίμων, Καπνού και συναφών υπηρεσιών  (AGROSTAR) της Ρουμανίας.
Ο γενικός στόχος του Έργου AGRO-START είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η προώθηση και διευκόλυνση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ως απάντηση στην ανάγκη εξειδικευμένης υποστήριξης για τις επιχειρήσεις οπωροκηπευτικής παραγωγής και κτηνοτροφίας, που να προσαρμόζεται σε μια ολοκληρωμένη διακρατική προσέγγιση.
Μέσα από το έργο θα αναπτυχθεί  Πρωτόκολλο που θα απευθύνεται σε οργανισμούς στήριξης επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών στήριξης και καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να αξιοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητές τους στην οικονομία της Ν.Α. Ευρώπης και διεθνώς. Το Πρωτόκολλο επιπλέον θα περιλαμβάνει οδηγίες προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με τη διευκόλυνση και προώθηση της καινοτομίας στην περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα στον τομέα της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών. Το έργο προβλέπει επίσης τη δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων που θα περιλαμβάνει παρόχους υπηρεσιών, δύο κύκλους διαδικτυακών μαθημάτων καθώς και την έναρξη μιας Εικονικής Έκθεσης (Virtual Fair).

Το Έργο «AGRO-START» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας την ΝΑ Ευρώπης (SEE) και θα διαρκέσει δύο έτη από 01/12/2012 μέχρι 30/11/2014.

H ERFC (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Περιφερειακή Συνεργασία) - www.erfc.gr, με την ευκαιρία της έναρξης του Ευρωπαϊκού έργου «AGRO-SRART: Διακρατικό δίκτυο για την υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον τομέα της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών», διοργανώνει εκδήλωση το Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013 στην Πάτρα, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας (Μιχαλακοπούλου 58-Πάτρα), ώρα 10:00 π.μ.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η προώθηση του έργου AGRO-START στους ενδιαφερόμενους φορείς, η παρουσίαση των εταίρων, καθώς και των τάσεων και προβλημάτων των επιχειρήσεων στον τομέα των οπωροκηπευτικών και της κτηνοτροφίας δια της ενεργοποίησης των Κέντρων Γνώσης «Centers of competences» για την ενίσχυση του Αγροτο-διατροφικού και Κτηνοτροφικού τομέα σε ό,τι αφορά την καινοτομία και την εσωστρέφεια.  Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ AGRO-START:
Το έργο AGRO-START θα  υλοποιηθεί σε 7 χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Αλβανία) από 12 οργανισμούς.
Από Ελληνικής πλευράς συμμετέχει ως εταίρος το  Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας – ΙΕΤΕΘ (πρώην ΚΕΤΕΑΘ), Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής και Περιβάλλοντος και η M.K.O. ERFC (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Περιφερειακή Συνεργασία ) www.erfc.gr.
Επικεφαλής Εταίρος του έργου είναι η Εθνική Ομοσπονδία Εργασίας στον τομέα Γεωργίας, Τροφίμων, Καπνού και συναφών υπηρεσιών  (AGROSTAR) της Ρουμανίας.
Ο γενικός στόχος του Έργου AGRO-START είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η προώθηση και διευκόλυνση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ως απάντηση στην ανάγκη εξειδικευμένης υποστήριξης για τις επιχειρήσεις οπωροκηπευτικής παραγωγής και κτηνοτροφίας, που να προσαρμόζεται σε μια ολοκληρωμένη διακρατική προσέγγιση.
Μέσα από το έργο θα αναπτυχθεί  Πρωτόκολλο που θα απευθύνεται σε οργανισμούς στήριξης επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών στήριξης και καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να αξιοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητές τους στην οικονομία της Ν.Α. Ευρώπης και διεθνώς. Το Πρωτόκολλο επιπλέον θα περιλαμβάνει οδηγίες προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με τη διευκόλυνση και προώθηση της καινοτομίας στην περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα στον τομέα της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών. Το έργο προβλέπει επίσης τη δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων που θα περιλαμβάνει παρόχους υπηρεσιών, δύο κύκλους διαδικτυακών μαθημάτων καθώς και την έναρξη μιας Εικονικής Έκθεσης (Virtual Fair).

Το Έργο «AGRO-START» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας την ΝΑ Ευρώπης (SEE) και θα διαρκέσει δύο έτη από 01/12/2012 μέχρι 30/11/2014.

Read 14044 times
More in this category: PRESS RELEASE »

Projects News

E. R. F. C.

info@erfc.gr