Συνάντηση/συζήτηση στην Αθήνα, για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοοικονομία, μέσω του Ευρωπαϊκού Έργου CEE2ACT.

You are here:
Go to Top
Skip to content